top of page
IMG_2443.JPG

CANTATE DOMINO DEINZE

4-stemmig koor

Sheet Music

OVER HET KOOR

In 1971 werd op initiatief van E.H. Gabriël Desmaele (toenmalig medepastoor in de O.L.V.-parochie te Deinze) een zangkoor opgericht om op de kerkelijke hoogdagen de misvieringen op te luisteren. Het koor droeg de naam Groot Gemengd Parochiaal Zangkoor. 

De koorleiding werd achtereenvolgens toevertrouwd aan Paul Van De Wiele, Hilde Lambert, Pieter Lambert, Kristof Martens, Gertjan Scheir en sinds januari 2023 aan Pieterjan Lamon.


Geleidelijk aan werd het kerkelijke repertorium aangevuld met profane en eigentijdse muziek.


In 1993 werd de naam van het koor gewijzigd in Cantate Domino. Drie jaar later werd de VZW Cantate Domino Deinze boven de doopvont gehouden, die zorgt voor de omkadering en de ondersteuning van de kooractiviteiten.


In 2016 rangschikte het koor zich in 3de categorie bij de Oost-Vlaamse Provinciale Toernooien.


Tot de bijzonderste realisaties van het koor horen een optreden op de Brusselse Grote Markt (75 jarig bestaan van ACW), enkele radio- en TV-missen, de promotiedag voor AVS (een regionaal TV-station), de uitvoering van de Sunrise Mass, een herdenkingsevocatie voor WO I en concerten waarin musical-, film-, opera- of religieuze muziek werd gebracht, al of niet in samenwerking met solisten en andere muziekverenigingen (vocaal of instrumentaal). 

DIRIGENT

Pieterjan Lamon

IMG_0131.jpeg

PIETERJAN LAMON

Dirigent

Pieterjan Lamon

Als kind begon Pieterjan zijn muzikale loopbaan aan de toenmalige Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Deinze.  Hij doorliep er de opleiding muziek en volgde les voor de instrumenten piano in de klas van Katrijn Friant, en percussie in de klassen van Frank Nuyts en Wim Konink. Na een omweg via de Universiteit Gent, waar hij de mastergraad in de Latijnse en Oudgriekse taal- en letterkunde behaalde, ging hij zich verder bekwamen in de klassieke muziek aan het Koninklijk Conservatorium Gent. Daar behaalde hij de mastergraad in uitvoerende muziek voor piano bij Vitaly Samoshko en de mastergraad in muziekeducatie, en volgde hij als minor orkestdirectie bij Dirk Brossé.
Sinds 2021 werkt Pieterjan als leerkracht piano aan de kunstacademies van Deinze en Harelbeke, en is hij op de planken te zien als gelegenheidspianist.

Choir Performing

REPETITIES

Wanneer?

Wekelijks op woensdagavond van 20u tot 22u in de cafetaria het woonzorgcentrum Sint-Vincentius.

Van half juni tot half augustus houden we een zomerstop.

Waar?

WZC Sint-Vincentius

Ten Bosse 150 

9800 Deinze

Momenteel geen evenementen

CONTACT

Wil je een repetitie van Cantate Domino Deinze bijwonen, lid worden of heb je een vraag voor ons?

Neem vandaag nog contact op:

VZW Cantate Domino Deinze (RPR Gent)

Ten Rodelaan 101, 9800 Deinze

Tel.: 0476 99 45 15

Rekening BE48 8508 1168 9227

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page